Första sidanVad är en naprapat?Varför naprapat?BehandlingKontakt
Legitimerad naprapat i LinköpingVarför naprapat?

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns drygt 750 legitimerade naprapater och i Finland finns knappt 100. I Norge växer naprapatin lavinartat och varje år utexamineras mellan 25 och 35 norska naprapater vid Naprapathögskolan i Stockholm. Även utanför Norden är naprapatin på stark frammarsch.

Naprapaten av idag har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker den omfattar.

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som vad gäller rent kliniskt/praktiska kunskaper. Detta ger en mångfald av möjligheter vid behandling av patienter.

Man skulle på så sätt väl kunna beskriva verksamhetsområdet naprapati i orden funktion och mångfald.

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapatin präglas av ett helhetstänkande där behandlingen är inriktad mot att finna orsaken till besvären. Därför kompletteras ofta manuella behandlingmetoder med annan fysikalisk behandling, och förebyggande eller rehabiliterande träning, för att om möjligt undvika återfall.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen.
Telefon:
Linköping 013-13 01 15

E-post:
cia@naprapatcia.se

Adress:
LINKÖPING
Praxis - Cia Nilsson Kungsgatan 41 gården

Mammamage tränareNaprapat Cia Nilsson | Kungsgatan 41 gården, Linköping | 013-13 01 15
Producerad av Magknip Webbyrå | Sitemap
In case a observe lover will be questioned to be able to discuss just about the most popular choices coming from rolex replica uk, the particular timepieces will surely become one. This kind of product is really important inside the replica watches uk because it acquired a great immediately transforming time exhibit whilst still being is probably the classiest alternatives in terms of fake rado. The style provides several advancements in comparison to the initial observe, nonetheless it move definately not the initial authentic observe. Acquire as an example this kind of breitling replica, that is sold with handful of distinctions, and also people are usually almost unnoticeable. Pictures present any a bit diverse concluding involving the circumstance as well as the swiss replica watches.